Vårt engagemang

Företag och samhällen är ömsesidigt beroende av varandra – det som är bra för samhället är också bra för företagen.

Erbjuder praktikplatser Global har valt att ta emot praktikanter för att ge dem en inblick i arbetslivet och även introducera dem i vår verksamhet. Vår förhoppning är att praktikanterna väljer Global som arbetsgivare i framtiden.

Anpassade anställningar Vi tillsvidareanställer även personer med funktionsnedsättning en s.k. trygghetsanställning. Ett krav är att anställningen ska vara anpassad efter den anställdes behov. Samtidigt som den anställde arbetar ska han eller hon kunna utveckla sin kompetens och arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningarna och är ett stöd för både oss och den anställde.

Miljövänliga städmetoder Miljöfrågor har länge varit i fokus hos oss. Vi är nyfikna och vill gärna prova och utvärdera nya arbetssätt och system som inte påverkar miljön. Städmetoder med bioteknologiska rengöringsmedel testas just nu hos oss och golvvård som utförs maskinellt och bara med vatten är sedan länge en inarbetad metod hos oss.

Vårt miljöengagemang omfattar även vår bilpark där vi valt att fokusera på låga koloxidutsläpp, planering utav körrutter samt att utbilda vår personal i ECO-driving.

 

Verksamheter vi stöttar

Vi stöttar Fryshuset, Alla kvinnors hus, Ung cancer 2017

Prenumerera på våra nyheter