Röjning

Vi erbjuder en miljösmart avfallslösning!

Vi sorterar, packar och forslar bort skräp som du vill bli av med. Allt avfall körs till närmsta avfallsanläggning för återvinning. Med vår tjänst röjning får du snabbt bort bråte och skräp – på ett miljöriktigt sätt.

Prenumerera på våra nyheter