Felanmälan

Vi har lång erfarenhet av ronderingar i fastigheter och felanmälan av fastighetsrelaterade ORD.

Vi rapporterar allt i ett digitalt kvalitetssäkringssystem och beställaren får i realtid ett mail med bifogad rapport och förslag till åtgärd. Visste ni att denna tjänst ingår när man tecknar avtal med oss? Som beställare har man också möjlighet att få en kundportal för att kunna följa upp rapporterade avvikelser. Kontakta oss gärna för att få veta mer om vårt arbete kring felanmälan och rondering!

Prenumerera på våra nyheter