Kvalitet och miljö

Sedan 2006 är vi ISO-certifierad för både kvalitet och miljö. Med över 10 års erfarenhet av att integrera kvalitets- och miljöarbetet i vår dagliga verksamhet.

För oss faller det sig helt naturligt att jobba hårt för att göra skillnad och skapa goda förutsättningar för vår och våra kunders resursanvändning och miljöpåverkan. I förlängningen säkrar vårt kvalitets- och miljöarbete värdet på våra kunders fastigheter. Vi arbetar långsiktigt och hållbart med lokalvård.

Auktoriserat serviceföretag
Vi utför kvalitetskontroller
VÅR KVALITETSPOLICY

Kvalitet ISO 9001

Global Fastighetsservice AB utför uppdrag inom lokalvård och fastighetsskötsel, med trappstädning som specialitet.

  • Vi uppfyller våra kunders högt ställda krav, behov och förväntningar på ett rent och välvårdat intryck, genom att lyhört och med kunden i fokus leverera tjänster med hög kvalitet.
  • Vi bedriver ett aktivt och utvecklande kvalitetsarbete genom att föra en nära dialog med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.
  • Genom våra medarbetares yrkesstolthet samt löpande utbildning i kvalitetsfrågor uppnår vi en hög kvalitetsnivå.
  • Vi väger in kvalitetshänsyn i våra beslut och arbetar med ständiga förbättringar.
VÅR MILJÖPOLICY

Miljö ISO 14001

Global Fastighetsservice AB utför uppdrag inom lokalvård och fastighetsskötsel, med trappstädning som specialitet.

  • Hänsyn till miljön genomsyrar varje del av verksamheten och vägs in i våra beslut.
  • Vi minskar ständigt den miljöpåverkan som vår verksamhet förorsakar. Detta gör vi genom att effektivisera våra transporter, minska användandet av kemikalier, minska avfallsmängden från vår verksamhet och säkerställa att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi bedriver ett aktivt och utvecklande miljöarbete genom att utbilda vår personal löpande och föra en nära dialog med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.
  • Vi lever upp till våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet och följer gällande lagar och förordningar.

Prenumerera på våra nyheter